Site logo

Hoorcentra De Ridder

Gehoorbescherming

Onze oren bestaan uit drie delen. Eerst hebben we de “ontvanger” (de buitenste oorschelp); het geluid wordt naar het trommelvlies geleid. Het trommelvlies werkt op zijn beurt als een “microfoon”; de geluidstrillingen worden overgebracht via de gehoorbeentjes. Het binnenoor, ten slotte, werkt als “versterker” en “tuner”: de geluidstrillingen worden opgevangen en doorgestuurd via de gehoorzenuw naar de hersenen. De trilhaarcellen, die als voorversterker werken, zetten de mechanische energie van de geluidsgolven – waarin ze gespecialiseerd zijn – om in zenuwimpulsen. Dat is het centrum van ons gehoormechanisme.

Wanneer die cellen worden blootgesteld aan een buitensporig geluidsniveau, hard lawaai, scherpe geluiden of langdurig geluid, kunnen ze worden beschadigd of vernietigd. Ze houden dan op te werken als voorversterker en veroorzaken gehoorproblemen die definitief kunnen zijn, oorsuizingen (een aanhoudend gegons of gefluit) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). In tegenstelling tot de netvliescellen, die ervoor zorgen dat we kunnen zien, zijn de trilhaarcellen heel wat minder talrijk (15.000 per oor) en vernieuwen ze zich niet. Ze maken met andere woorden deel uit van het kapitaal dat we meekrijgen bij de geboorte en waarvoor we goed moeten zorgen als we zo lang mogelijk willen genieten van alle geluiden die ons omgeven.

Om uw gehoor te beschermen tegen die schadelijke geluiden bestaan er gehoorbeschermers.
Gehoorbescherming op maat zorgt voor een zo goed mogelijke bescherming. Er bestaan verschillende soorten beschermers, afhankelijk van de situatie waarin het nodig is. Elke beschermer heeft een filter. Deze kan verschillen naargelang de soort demping die we willen hebben.

Wij voeren steeds een lek-test uit op de op maat gemaakte gehoorbeshermers. Dit om na te gaan of de oordopjes op maat perfect passen en er geen lucht meer doorgelaten wordt in de gehoorgang.Soorten gehoorbescherming

Oordopjes tegen Lawaai
Wie wordt blootgesteld aan lawaai, op de werkvloer of in zijn vrije tijd (jagen, autosport enz.), loopt risico op gehoorverlies. Meer en meer jongeren hebben te maken met geluidsoverlast van muziek op een concert, fuif of festival. Verschillende beschermmiddelen, zoals oordopjes, kunnen preventief tegen geluidsoverlast gebruikt worden.

Standaard gehoorbescherming
We bieden een compleet gamma van standaard oordopjes aan. Geschikt voor occasioneel gebruik.

Gehoorbescherming op maat
Voor de gehoorbeschermers maakt de audioloog een afdruk van uw gehoorgang. Deze gehoorbeschermers zijn dus comfortabeler en efficiënter dan standaard gehoorbescherming.